Testimonials

 • Thank you again for your dynamism, your projects, your contribution to society.
 • Your creativity and enthusiasm, eminent from your projects, is useful and important in a city such as Brussels. Your projects promote coexistence and ensure that all communities contribute to Brussels. There are two projects that spring to mind immediately. The first project is "Colors of Belgium", a wonderful event allowing children from diverse background to participate. They not only delivered an excellent performance, but succeeded in communicating with each other, despite their language differences. It was quite impressive to see how much of a success the project ultimately became. With such projects, you do manage to reach your target audience. The other project I find incredible is the "Social Studies Olympiad". There have been Belgian contests for the exact sciences for many years, but a contest challenging its participants to think creatively about social problems is unique in Belgium. Moreover, I do think it is important to show Brussels, and by extension the entire country, that diversity is an enrichment, rather than a handicap.
  Sarah Turine, former Chair of Ecolo
 • Congratulations for the organisation and the projects. It is thanks to federations such as yours that the presence of people with diversified cultural backgrounds is of great value for this country, and the city in which they have settled.
  Prof. Dr. Philippe Van Parijs, Professor at UCL and Oxford University
 • Social organisations are the roof of democracy. For the realisation thereof, we need need dedication and voluntary work, both of which are present abundantly within Fedactio.
  Fatma Pehlivan, Deputy
 • We share the same values and ideals of equality, respect, responsibility and solidarity, a solid basis to realise many projects together in the future.
  Brigitte Grouwels, Brussels MEP
 • During my contacts with Fedactio, I was pleasantly surprised by their organisational skills and impressive infrastructure. These young people have a critical mindset and do not want to be pampered. They believe it is necessary to act upon problems, and their professionalism is impressive. They are people who take control of their own future. I've talked about entrepreneurship in its broadest sense. There's the grouping because of economic reasons, but also a social aspect concerning social development, women's rights and education. That's beautiful. They are also open to the rest of society. Fedactio is not a closed community.
 • In order to contribute professionally to our cultural community, an organisation should first and foremost dare take responsibility to ensure their values are respected and their operations are of high-quality. Fedactio is an organisation, forming a connection between different cultures, and more importantly, an organisation that aims to connect with art enthusiasts & artists as well the sector. Fedactio is one of the first active organisations within Belgium that has merited this label.
  R. Kan Albay, Director/Actor
 • The audience in front of me is hopeful, because they are people who are ventures, who aim to create an added value and that are both socially and economically engaged, even so with regard to entrepreneurship, spatial planning, taxes, labour costs, all matters that concern everyone that wants to improve the sense of solidarity within our society, and everyone that is prepared to work and venture. (...) People uniting and taking up responsibility, that's the strongest weapon of all. And to be able to engage in dialogue, initiated by those organisations, as has happened tonight, that's very important.
  Bart De Wever , Mayor of Antwerp
 • One of our shared ambitions is our search for a way to make sure everyone, irrespective of their background, can participate in and contribute to our society. We are advocates of collective progress, in which everyone takes up their role and has the chance to realise their dreams and ambitions. I hope that we can achieve this success in the following years, because if we do not succeed, the alternative is that everyone, as a society, will lose out.(…) Fedactio is a particularly large and active organisation, delivering good work and pursuing great ambitions. Departing from their previous experiences and the present reality, Fedactio advocates not only peaceful coexistence, but it also aims to build something sustainable. That's a challenge we share. Their organisation should get more exposure, becasuse we share the same dreams and concerns.
  Bruno Tobback, former Chair of SP.A
 • Fedactio buzzes with activity and is multifaceted, with gentle features of active citizenship, and a love for art, culture and diversity. Let's keep investing in our children and youth, in qualitative education, in networks with the Belgian civil society and interreligious meetings. Let's look forward to 2014, the 50st anniversary of Turkish migration towards Belgium.
  Prof. Dr. Ides Nicaise , Professor of KU Leuven
 • Als ik aan Fedactio en haar projecten denk, zie ik mensen voor mij die bezield zijn door de geest van “dienstbaarheid”. Dit spreekt uit haar hoge appreciatie voor vrijwilligerswerk. Het blijkt ook uit haar inzet voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog. Dit wordt voor ons allen in de komende jaren een prioritaire uitdaging. Bij Fedactio is er bovendien een nadrukkelijk nastreven van kwaliteit en van een hoge standaard. Hou het zo. Hou het vol. Dit is immers wat een samenleving als de onze vandaag broodnodig heeft.
  Em. Prof. Dr. Johan Leman , Emeritus Professor KU Leuven
 • Ik kreeg de gelegenheid om voor Fedactio een gespreksavond in te leiden over het hoger onderwijs in Vlaanderen. De grote opkomst van studenten en hun luisterbereidheid tonen aan dat onderwijs een belangrijk thema is. Fedactio maakt er mee werk van!
 • De onderwijsactiviteiten van Fedactio worden doorgaans gezien als een mooie aanvulling op de hulp en ondersteuning die kinderen op school en in het gezin reeds krijgen. Dat op zich is al belangrijk. Ik raak er echter steeds meer van overtuigd dat verenigingen zoals Fedactio ook iets doen wat de scholen of de ouders niet kunnen doen. Ik bedoel dan vooral het motiveren van jongeren en het creëren van zelfvertrouwen. Juist omdat de vrijwilligers bij Fedactio niet de rol van leerkracht of ouder hebben kunnen zij die rol als katalysator voor de jongeren vervullen.
 • Proficiat met jullie initiatieven. Ik wens jullie veel succes met jullie diverse en interessante projecten! Bedankt voor de uitnodiging.
 • Als ik zie hoeveel kennis en ervaring jullie opgebouwd hebben als Fedactio, vind ik dat er meer interactie moet zijn tussen de politieke wereld, de zakenwereld en Fedactio. Op die manier zullen we dichter naar elkaar groeien en de juiste oplossing voor problemen vinden. (…) Ik zie Fedactio als een zeer professionele organisatie. Ik acht me gelukkig dat ik met jullie in contact kon komen en kennis kon maken. Jullie organisatie is ontzettend professioneel en sterk. Als politica ben ik zeer gecharmeerd door jullie project ‘Vrouw en Maatschappij’, want dit betekent echt dat jullie emancipatie hebben volbracht. Ik ben onder de indruk van jullie dynamisme en organisatie. Jullie ondernemen, geloven in de toekomst, kijken vooruit en terzelfdertijd helpen jullie ook de zwakken. Jullie emanciperen mensen en maken mensen sterker. Jullie geven mensen geen vis, maar leren hen vissen.
 • Proficiat met alles wat jullie ondernemen. Jullie zijn de stenen op de weg naar een beter samenleven. Veel succes!
  Mohssin El Ghabri
 • Ik ben zeer blij dat ik kennis mocht maken met de Federatie van Actieve Verenigingen van België en mijn vrienden in deze organisatie. Ik neem sinds drie jaar deel aan de meeste van hun activiteiten. Het is voor iemand die zijn leven gewijd heeft aan volkscultuur en -muziek ongetwijfeld moeilijk om over zichzelf te praten. Het mooiste aan de activiteiten van de Federatie van Actieve Verenigingen is de belangstelling van mensen vanuit verschillende gemeenschappen en diverse culturele achtergronden. Zoiets realiseren is niet eenvoudig. We hebben met veel genoegen en waardering de festivals, concerten, theaterstukken, etc. … bijgewoond die Fedactio heeft georganiseerd. Onze grote poëet Karacaoğlan zei ooit: «Als een bij vergaar je meerdere bloemen, op een dag vraagt men jou honing»; zo ook streven de toegewijdenen om honing te produceren, zonder dat men er naar vraagt. «Wat tot in het oneindige blijft in het hemelgewelf, is een aangenaam galm van positieve daden». Mijn zoon Emre en ikzelf wensen de Federatie van Actieve Verenigingen heel veel succes in al hun activiteiten en sturen onze groeten en genegenheid …
  Lütfü Gültekin, Muzikant/volksdichter
 • Wij zijn verplicht om samen te leven en ik ben blij dat het ook zo is! Wat ik deze avond hier heb mogen beleven heeft mij diep geraakt. Om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken, moeten we samen verder werken.
 • Een ander aspect van het inburgerings- en integratiebeleid van de Vlaamse Regering is burgerschap. Ik was zeer blij al in jullie inleiding diezelfde principes, die jullie eigenlijk in praktijk omzetten, ook te horen. Ik hoorde woorden als sociale cohesie, bruggen slaan, civiele samenleving … Dat zijn allemaal zaken die heel belangrijk zijn. (…) Ik vind het eigenlijk overbodig om thema’s zoals inburgering en integratie toe te lichten omdat jullie die zo sterk in de praktijk omzetten. (…) Ik denk dat het niet zo evident is voor een tweede generatie om een prachtig netwerk van organisaties uit te bouwen en ook de band tussen ondernemen en het sociaal-culturele en het maatschappelijke te maken … Ik heb begrepen dat vanuit de ondernemersverenigingen sponsoring en actieve ondersteuning komt voor het verenigingsleven en als ik dan hoor welke activiteiten jullie allemaal ontwikkelen, dan denk ik bij mezelf, het is alleen jammer dat het zo weinig bekendheid krijgt. Het zou wat meer in de media moeten komen, maar wat niet is kan nog komen.
 • De eerste migranten, jullie ouders en grootouders, werden gevraagd om ‘discreet’ te zijn, om hier te werken maar onzichtbaar te zijn. Dit is vandaag niet langer het geval. Ik hoop dat jullie in de komende jaren jullie multi-identiteit van Belgen, Turken, Brusselaars en Europeanen kunnen doen gelden.
 • Fedactio is een levend voorbeeld van een succesvol evenwicht tussen intelligent strategisch handelen, openheid van geest en een warme visie op mens en gemeenschap. Een krachtige motor, op weg naar meer samen-leving, waarin identiteit, interculturaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en actieve dialoog centraal staan. Een sterke bondgenoot. Om te koesteren.
  Prof. Dr. Guy Redig, Docent Vrije Universiteit Brussel
 • Je lot zelf in handen nemen. Fedactio bewijst dat dit de beste en de kortste weg is naar emancipatie en integratie. En wat wij (oude Belgen) van jullie kunnen leren: solidariteit, zelfvertrouwen, zelfhulp, gastvrijheid, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid voor je medemens.
  Em. Prof. Dr. Mieke Van Haegendoren, Voormalig Vice-rector Universiteit Hasselt
 • Uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat onderwijs en vorming van jongeren de belangrijkste sleutels zijn voor de toekomst van de samenleving. Het zijn noodzakelijke voorwaarden, niet alleen voor een succesvolle loopbaan voor deze jongeren zelf, maar ook voor de positieve evolutie van de maatschappij als geheel. Fedactio is er op korte termijn in geslaagd om daar een nieuwe dimensie aan te geven en er een onvervangbare rol in te spelen. Door het verschaffen van onderwijs aan nieuwe doelgroepen, het organiseren van verschillende vormings- en leerprojecten, het samenbrengen van diverse scholen … hebben ze in ons land aan het onderwijs in de brede zin van het woord een nieuwe impuls gegeven.
  Em. Prof. Dr. Josse Van Steenberge, Emeritus Hoogleraar Universiteit van Antwerpen
 • Dat de Turkse gemeenschap gastvrij was, wist ik al, maar wat ik vandaag heb meegemaakt overtreft alles. Prachtige organisatie over de hele lijn. Proficiat, en veel succes.
 • “Wanneer men verontwaardigd is, betaamt het zich af te vragen of men waardig is.” (Abbé Pierre) Fedactio doet niet aan liefdadigheid maar probeert onrechtvaardigheid de wereld uit te helpen. Niet alleen door individuen te helpen, maar eveneens door te zoeken naar de oorzaak van het onrecht zodat het hersteld kan worden.
 • (…) Het was een hartelijke en leerrijke ontvangst. Vooral de doelstellingen van Fedactio bekoren mij: werken aan een betere samenleving waarin iedereen taken en verantwoordelijkheden opneemt.
 • (…) Wat me in hun verhaal aantrok is dat ze het stadium van de migrantenverenigingen die hun publiek bezighouden met wat subsidies, huiswerkklassen, sport, Turkse koffiekransjes en zo meer ver voorbij zijn. Ze verwachten wel (minstens morele) steun van de overheid, maar verder trekken ze zelf hun plan en willen ze hun lot in eigen handen nemen. (…) Dit zijn mensen die weten wat ze willen, niet bij de pakken blijven zitten, zich willen emanciperen als groep én als individu. Ik ben er vrij gerust in dat het met deze dynamiek wel goed komt.
 • Proficiat met jullie initiatieven. We delen allen een gemeenschappelijk doel. Een beter Brussel in een betere samenleving.
 • (…) Bedankt voor het geweldig onthaal en vooral voor jullie openheid naar anderen toe en de appreciatie van menselijke rijkdommen. Ik hoop jullie terug te mogen zien en ik wens jullie veel succes met jullie activiteiten.
 • Bedankt voor de verwelkoming. Ik hoop op een toekomstige samenwerking voor een nieuwe visie en een vruchtbare ontwikkeling.
  Stéphanie de Windisch-Graetz, Prinses van Windisch-Graetz
 • Er is geen enkel sociaal engagement dat nog rijker, sterker en waardevoller is dan het engagement dat jullie tonen met alle partners van Fedactio. Ik ben heel trots dat dit initiatief in Schaarbeek plaatsvindt.
 • Steeds aangenamer en meer verrast door de warmte en genegenheid bij de contacten met de Turkse gemeenschap. Dank voor de interessante uiteenzetting en de gastvrije ontvangst.
 • Hartelijk dank voor de warme ontvangst. Het doet deugd zoveel mensen te ontmoeten die geloven in het samenleven en daarin een heel stuk van hun leven investeren. Mooi voorbeeld voor Brussel, Vlaanderen en België van vandaag en morgen.
 • Proficiat aan Fedactio voor dit dynamisme, deze openheid, deze projecten die zoveel rijkdom en persoonlijkheden in de kijker zetten. Doe zo voort en veel succes!
  Cécile Jodogne, Schepen Schaarbeek
 • Het bezoek aan MRLB aan Istanbul was vruchtbaar en is het begin van een mooie samenwerking tussen de MR-Brussel en de leden van Fedactio om een gemeenschappelijke uitdaging aan te gaan: bouwen aan een betere samenleving door te voorzien in een betere opvoeding en in kwalitatief hoogstaand onderwijs.
 • Dank voor dit diepgaande kennismakingsgesprek. Wij delen dezelfde waarden en idealen van gelijkheid, respect, verantwoordelijkheid en solidariteit. Een zeer goede basis om in de toekomst samen heel wat projecten te realiseren.
 • Nogmaals bedankt voor jullie dynamisme, jullie projecten, jullie bijdrage aan de maatschappij. Het doet goed om mensen te ontmoeten die dezelfde interesse, visie en emotie delen, met hen samen te zitten en ideeën uit te wisselen. Bedankt.
 • Herhaaldelijk had ik het genoegen om met Fedactio te mogen samenwerken. Fedactio is een bewonderingswaardige organisatie waar het beste uit de mens naar boven wordt gehaald. Solidariteit, creativiteit, emancipatie en verbondenheid zijn de warme resultaten van hun werking. Met vertrouwen blijf ik uitkijken naar de verdere uitbouw van deze federatie. De vele verenigingen en projecten zijn bakens van verlichting voor eenieder in onze interculturele samenleving. Het belang van diversiteit en actief pluralisme wordt dagdagelijks in de verf gezet door alle medewerkers van Fedactio. Ik voel me vereerd om een bondgenoot te mogen zijn!
 • Een prachtig initiatief, bezig met onderwijs, vrouwen, ondernemingen, kunst, cultuur, gedreven door Turkse Belgen (het merendeel Vlamingen) van de tweede en derde generatie. Een prachtig initiatief omdat hun uitgangspunt is ‘wat kan IK doen?’ Een prachtig initiatief omdat het draait om dialoog en sociale cohesie. Waarbij trouwens opvalt dat in hun naam géén verwijzing zit naar de Turkse origine, net omdat ‘we open willen staan voor iedereen’. Heel concreet timmeren ze aan de weg. (…) Fedactio is voor mij een voorbeeldorganisatie omdat men er gelooft in de toekomst, omdat men er gelooft in de eigen kracht, omdat men er hard en degelijk aan de weg timmert. Als Fedactio niet bestond, dan moest het worden uitgevonden.
  Siegfried Bracke, Kamervoorzitter
Powered by Blogger.
/

Contact Our Bruxelles' Center

Av. des Arts 3, 1210 Bruxelles, Belgium
Mon - Fri (9:00 - 17:00)
IBAN: BE50 0019 1606 2218

Blijf op de hoogte!

© Fedactio. All Rights Reserved | Privacy Policy